KEAHLIAN & KEPIMPINAN BERKUALITI

  1. Keahlian yang inklusif : Ahli Biasa (Untuk Pribumi) dan Ahli Bersekutu (Untuk Bukan Pribumi).

  2. Menjunjung kemuliaan dan kedaulatan Institusi Raja-Raja Melayu.

  3. Ahli PPBM mestilah berpegang kepada prinsip harga diri : bersatu, bermaruah dan berintegriti.

  4. Pengerusi dan Presiden tidak boleh memegang jawatan masing-masing lebih daripada tiga penggal.

  5. Had umur bagi Pemuda adalah 35 tahun : 'peremajaan parti' serta membuka peluang kepada golongan muda melakukan perubahan.