RASIONAL LOGO PPBM5 Kelopak Bunga

Bererti lima (5) Rukun Islam sebagai Agama Persekutuan dan lima (5) Prinsip Rukunegara


5 Kelopak bersambung secara seimbang dan sekata

Melambangakan perpaduan warga Pribumi dan seluruh rakyat Malaysia yang hidup secara aman dan harmoni serta mendapat layanan yang adil dan saksama dalam sebuah masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan agama.


Warna Merah

Bererti keberanian, semangat patriotisme dan daya juang yang jitu.


Warna Putih

Bererti kesucian, keikhlasan dan keluhuran dalam perjuangan serta sifat amanah, jujur dan berintegriti yang mesti dimiliki oleh ahli-ahli parti.